Patient-information / Fuld bedøvelse

FULD BEDØVELSE

Før bedøvelsen Du bedes oplyse klinikken, om du i øvrigt fejler andet så som forhøjet blodtryk, hjerteproblemer, sukkersyge mv. Får du fast medicin, skal du tage det som sædvanligt inden operationen. Du bør nøjes med at tage 1-2 spiseskefulde vand sammen med din medicin, da du skal være fastende. Ved svær akut sygdom med feber over 39 grader, opkast og påvirket almentilstand skal klinikken kontaktes og operationen udsættes. To timer før operationen skal du tage smertestillende medicin efter aftale med klinikken.

Før bedøvelsen skal du/dit barn faste:

1. Man må spise mad/drikke mælk/modermælkserstatning indtil 6 timer før operation.
 
2. Amning må gives indtil 4 timer før operation.
 
3. Man må drikke vand og saft gerne sukkerholdigt (ikke mælk eller juice med frugtkød) indtil 2 timer før operation


På klinikken På operationsdagen skal voksne patienter ledsages af en anden voksen, og børn skal ledsages af en evt. to voksne. Det er hensigtsmæssigt, at komme på toilettet lige før operationen, da de ellers under operationen kan komme til at tisse i bukserne. Barnet/den voksne vil blive hentet i venteværelset af narkoselægen. Han vil spørge om faste, medicin, helbred osv. og derefter forklare lidt om narkosen. Bedøvelsen vil blive indledt på operationslejet med maske med lattergas og ilt. Herefter gives den fuldt bedøvende gas (sevoflurane). I forbindelse med indledningen af bedøvelsen, kan der opstå små ufrivillige trækninger i arme og ben samt vejrtrækningen kan ændre lyd. Det er ufarligt og normalt. Narkosen virker på under et minut.

Pårørende får lov til at være med, indtil den, der skal opereres, sover. Herefter skal de pårørende gå tilbage til venteværelset. Ved nogle typer operationer bliver barnet/den voksne bedøvet videre med en tube ned i svælget (larynx-maske), denne placeres efter patienten er faldet i søvn.

Efter operationen køres/løftes den opererede ind i et opvågningsrum. De pårørende vil blive hentet og få information om forløbet af operationen samt om efterforløbet. I forbindelse med opvågning kan patienten være urolig pga. restbedøvelse og evt. smerter. I forbindelse med hjemsendelse aftales evt. kontroltidspunkt. Man må ikke spise og drikke før ½ -1 time efter operationen. Ved smerter kan der gives smertestillende medicin efter anbefalinger på pakningen. Barnet skal være under opsyn de første 2-3 timer efter operationen. Kontakt klinikken ved tvivl.Øre-, næse- og halslæge Dorthe Kjær | Viby Ringvej 10, 8260 Viby J  | Tlf.: 86 14 27 26